Vefatında İsveç Başbakanı’nın İnönü’ye baş sağlığı dilediği adam

O yıllarda onun derslerine giren İsveç başkonsolosu ve Şarkiyatçı olan kişi ülkesine dönünce başbakan olur ve İsmail Sâib Efendi vefat ettiğinde devrin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’ye “Ekselanslarının şahsında Türk milletinin ve dünya ilminin başı sağ olsun” yazılı bir telgraf çeker.

Dahası var; Almanya, Fransa, Prusya ve Rusya’dan, ondan ders almış birçok Şarkiyatçı Türk devleti ve hükümetine telgraflarla taziyelerini bildirmişlerdi.

Müsteşrikler ve yerli âlimlerin kitap kapısıydı

Ahlâkı, dili, konuşması, üslûbu o kadar güzel ve mânalı, cezbeli ve ikna edicidir ki, unvanı ne olursa olsun onunla sohbet eden bir daha ayrılmazcasına müdavimi olmuştur. Meşrutiyet Dönemi yıllarında Bir Alman Şarkiyat âlimi kütüphânelerde araştırma yapmak için İstanbul’a gelir. İsmail Sâib Efendi’yle tanışır ve onun kitabiyat ilmine, ahlâkına, cezbeli diline, kibarlığına meftun olur ve kısa bir müddet sonra Müslüman olur. Çeyrek asır sürer bu dostlukları. Mehmed Âkif, Yahya Kemal, Mükrimin Halil Yinanç, Hasan Basri Çantay, Süheyl Ünver, M. Fuat Köprülü, Kilisli Rıfat Bilge, İbnülemin Mahmud Kemal, İsmail Hami Danişmend, hayranı olduğum kitap âşığı Muallim Cevdet, Osman Nuri Ergin, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Abdülbaki Gölpınarlı, Sahaf Raif Yelkenci ve Avrupalı müsteşrik Louis Massignon ve Hellmut Ritter gibi birçok insan onun kitap sohbetlerine katılmış ve kitaplar hakkında malûmat edinmişlerdir.

Vikipedi’de hayat hikayesi şöyle anlatılır;
İsmail Saib Sencer, İsmail Saip Efendi (d. 31 Ocak 1873, Erzurum – ö. 22 Mart 1940, İstanbul), kütüphaneci.
 
Bugün Beyazıt Devlet Kütüphanesi olarak hizmet veren “Kütüphane-i Umumi Osmani”’de kütüphaneci ve idareci olarak 43 yıl hizmet etmiş, sıradışı hafızası ile tanınmış bir kimsedir. Kitap toplayıcılarının, araştırmacıların, ünlü şarkiyatcıların ve sahafların uzun seneler başdanışmanı olmuştur. “Ayaklı Kütüphane”, “Fihrist-i Ulûm”, “Canlı bir bibloğrafya” ve “Çağın cahızı” gibi sıfatlarla anılırdı.
31 Ocak 1873’te Erzurum’da dünyaya geldi[1]. Erzurumlu Hacı Kurbanzade Binbaşı Mehmed Şevki Bey ile Ayşe Hatun’un oğludur.
Esekapısı’ındaki İbrâhim Paşa İbtidâî Mektebi’ni ve ardından Koca Mustafa Paşa Askerî Rüştiyesi’ni bitirdi.
Fatih dersiâmı Arapkirli Abbas Şükrü Efendi ile Süleymaniye dersiâmı Ferhad Efendi’den dinî ilimlerde icazetname aldı.
Daha sonra Tıbb-ı Atik [eski tıp] teşri’ ve biyoloji gibi ilimlerle meşgul oldu.
Öğrenimi devam ederken Maarif Nezareti’nin açtığı bir sınavla Bayezid Umumî Kütüphanesi’ne ikinci müdür tayin edildi. Birinci müdür Hoca Tahsin Efendi’nin vefatından sonra 1896’da birinci müdür olarak tayin edildi.
 
Arap Edebiyatı konusunda bir uzman olan İsmail Saib, Farsça, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Latince de bilirdi. Bilgisini arttırmak amacıyla Tıp, Eczacılık ve Hukuk eğitimi almıştı.
 
Kütüphanedeki görevinin yanı sıra çeşitli medreselerde Arap edebiyatı ve Arapça öğreten İsmail Saip Efendi, 1921’de İstanbul Darülfünunu Edebiyat Medresesi Edebiyat-ı Arabiyye (Arap Edebiyatı) derslerine müderris olarak atandı.
Bu görevi Şapka Kanunu’nun çıktığı 1925’e kadar sürdürdü. Kanunun çıkmasından sonra prensiplerinden ödün vermemek adına derslerine son verdi ve Beyazıt Kütüphanesi’ne çekildi.
 
Eski müelliflerin yazılarını tanımada, yazma eserlerin bozuk bölümlerini okumada, gördüğü bir yazının hangi yüzyıla ve hatta hangi hattata ait olduğunu tahmin etmede üstün bir kabiliyeti vardı. Bu özellikleri ile araştırmacılara çok büyük yardımı dokunuyordu. Çeşitli konularda geniş bir bilgi birikimi olmasına rağmen hayatı boyunca eser vermek yerine araştırmacı ve okuyuculara yol göstermeyi tercih etti. Ne var ki bazı eserlerin onun tarafından dikte ettiği rivayet edilir.
Bu eserler arasında İsmail Hakkı Uzunçarşılı’nın “Osmanlı Tarihi” ve Bursalı Mehmet Tahir Bey’in üç ciltlik “Osmanlı Müellifleri” vardır[3]. Kitapları farelerden korumak için kütüphnede çok sayıda kedi beslemesi ve kedilere düşkünlüğü ile tanınırdı.
 
1939 yılında kütüphanedeki görevinden emekli oldu. 22 Mart 1940 tarihinde İstanbul’da hayatını kaybetti.
 
Zengin şahsi kütüphanesi vasiyeti gereği Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ne bağışlanmıştır.

 

Bir Cevap Yazın

%d