Müslüman Dünyadan Fikri Birikimler Raporu 2021 Yayımlandı!

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı olarak 2021 yılında başlattığı Müslüman Toplumlarda Düşünce ve Hareketler projesi kapsamında hazırlanan Müslüman Dünyadan Fikri Birikimler Raporu 2021’i yayımlandı.
Prof. Dr. Lütfi Sunar’ın yürütücülüğünde hazırlanan Müslüman Dünyadan Fikri Birikimler Raporu 2021, Müslüman dünyanın gündeminde yer alan ve genellikle mevcut küresel sistem içerisinde birçok ülkeyi etkileyen konu ve temalardan meydana geliyor.
Bu konu ve temalar özellikle COVID-19, iklim değişikliği, insan hakları, ekonomi ve kalkınma, göç, enerji gibi tüm dünyayı ilgilendiren ve tüm dünyanın gündeme alarak fikir, strateji ve politika ürettiği konu ve temalar olmuşken; İslami finans, Müslüman kadın hakları, İslami yönetim, Müslüman hareketler, kültürel çalışmalar ve İslami eğitim gibi konular Müslüman toplumların özel olarak ilgilendiği temalar arasında yer alıyor.
 
Müslüman ülkeler karşılaştıkları küresel sorun ve yeniliklere karşı hem bir cevap üretme hem de bir pozisyon alma halindeyken yerelde de kendi kültürel ve varoluşsal devamlılıklarını koruma gayretine girdikleri gözleniyor.
Bu çalışma 2021 yılı özelinde bu gayretleri belli temalar ve konulardan hareketle göstermeyi amaçlamış.
Rapor, çapraz analiz yöntemi ile oluşturularak Müslüman toplumların tema ve konu bazındaki farklı görüş ve tutumlarını karşılaştırmayı hedeflemiş.

Bir Cevap Yazın

%d