Mısır koçanından hidrojen üretimi

Dünyada en fazla üretimi yapılan hububat ürünü mısır (1,021 milyar ton) olup; mısırı, pirinç (çeltik) (740 milyon ton) ve buğday (728 milyon ton) takip etmektedir.

Demek ki mısır atıklarından bir şeyler yapacağız 🙂 Türkiye’de 6 milyon ton gibi bir düzeyde mısır üretimi var. Mısırın taktığım kısmı ise koçanı. Çünkü neredeyse mısır tanelerinin ağırlığından daha fazla mısır koçanı var.

Mısır koçanı ile ilgili bilimsel yayınlar 800’ün üzerinde. Epey çalışılmış. Yayınların çok büyük bir kısmı “biochar” üzerine yani biyokömür. Mısır koçanları selüloz yönünden oldukça zengin. Bu da onu özellikle piroliz dediğimiz “oksijensiz yakma” olayına çok hassas kılıyor. Piroliz işlemi sonrasında oluşan mısır biyokömürleri bir çok yerde kullanılabilir. Örneğin toprağın verimini arttırmada ve de toprağın pestisitlerden, ağır metallerden temizlenmesinde kullanılabilir. Yani çok güçlü bir biyoremediasyon ürünü!

Mısır koçanı başka bir çalışmada mayalara besin kaynağı olmuş. Ülkemizde biliyorsunuz şeker pancarı melası kullanılıyor maya üretimi için. Mısır koçanı hidrolizatı da bu amaç doğrultusunda kullanılabilir. Çünkü melasın fiyatı giderek artıyor ve gelecekte şeker üretiminde sıkıntılar yaşanabilir.

Enerji kaynaklarından biri de biyoetanol. Bir çok alanda kullanılabiliyor. Yakıt olarak motorine karıştırılarak kullanılabilir. Özellikle çiftçilikte tarım araçlarının enerji ihtiyacının karşılanmasında mısır koçanlarından elde edilen biyoetanoller ve yağ bitkilerinden elde edilen biyodizeller kullanılabilir.

Hidrojen, geleceğin yakıtı.. Gelecekte hidrojenli araçları çok rahat bir şekilde görmeye başlayacağız. Zaten yaşanan enerji krizleri de bizim bu konuda çözüm üretmemiz için. Mısır koçanı hidrojen üretiminde önemli bir girdi olabilir.

Mantarlar, iklim krizinde geleceğin gıdaları arasında yerini çoktan almaya başladı bile. Mantarları yetiştirmek için bir besi ortamına ihtiyaç var. İşte o besi ortamlarından birini de mısır koçanları oluşturuyor.

Çok araştırdım, mısır koçanı ile klinik çalışma yapılmış mı ya da sağlığa doğrudan bir etkisinin araştırılması yapılmış mı diye ama rastlayamadım. Sadece özellikle “enerji” sektörünün sevdiği doğal bir bileşen olarak karşımıza çıkıyor. Demek ki mısır koçanını bu şekilde değerlendirmek gerekiyor.

Bir Cevap Yazın

%d