Mankurtlaştırmanın tarihçesi

Eski Türklerde ve Moğollarda bu görülür. Kafaları traşlanarak deve derisinden yapılmış bir başlık geçirilen insanlar güneşte bırakılırlar. Zamanla kuruyan deva derisi kafaya sıkıca yapışır.
Bu arada yeniden uzayan saçlar yer bulamazlar ve kafanın içine (beyine) doğru uzarlar. Kişi zamanla hafızasını kaybederek yaşayan bir robota dönüşür.
Bu acılar neticesinde “Mankurt” ismini alan insan, anne ve babasını dahi tanıyamaz hale gelir ve kendisine söylenen her şey sorgusuzca yapan bir köle olur.
Anadolu’da kullanılan “Mankafa” kelimesinin de buradan geldiği düşünülür.

Bir Cevap Yazın

%d