Hukuk İzleme Raporu 2020

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı, Alan İzleme Raporları Projesinin yedinci eseri Hukuk İzleme Raporu 2020’yi kamuoyuna tanıttı. 18 Aralık 2021 Cumartesi günü İLKE Vakfı’nda gerçekleştirilen rapor sunumu ile 2020 yılında hukuk alanında yaşanan gelişmeler panoramik bir bakış açısıyla ortaya kondu.
 
Hukuk, akademi ve sivil toplum alanlarından temsilcilerin katıldığı programın moderatörlüğünü İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ahmet Sait Öner yaptı. Rapor yazarlarından TBMM Müşaviri Hafsa Nur Engeloğlu ve Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Abdulkadir Yıldız ise gerçekleştirdikleri sunumlar ile raporu tanıttılar.
 
Hukuk Alan İzleme Raporu 2020’de, yıl boyunca yaşanan hukuki düzenlemeler, kamuoyu gündemine taşınan hukuki olaylar, idari işlemler ve mahkeme kararları kronolojik olarak sıralandı. Yargının Genel Görünümü, Pandeminin Hukuki Bilançosu ve 2020 Yılında Yasama ve Yürütme ana bölümlerinden oluşan raporda; gündemde yer alan Doğu Akdeniz, göç, insan hakları tartışmaları, çıplak arama gerçekliği ve pandemi sürecinde hukuk öğrenciliği uzmanların ve paydaşların görüş yazıları ile değerlendirmeye tabi tutuldu.
Hukuk Alan İzleme Raporu’nda yargıya dair sayısal verilerin yanı sıra yasama ve yürütme alanında gerçekleşen hukuki işlemlere, değişikliklere, teşkilat yapısındaki değişimlere ve hukuk mesleklerinde yaşanan gelişmelere de yer verildi.
Pandeminin Hukuk Bilançosu Ortaya Kondu
 
Hukuk İzleme Raporu 2020 pandemi döneminde hukuka dair bilançoları da ortaya koydu.
Rapora göre pandemi süreci hem ülkeler arası hem vatandaşlar arası eşitsizlik sorununu derinleştirdi. Kısıtlamalar dolayısıyla sosyal hayatın durması tartışmalara sebep olurken alınan tedbirlerin hukuki dayanağı da hukukçuların tartışmalarına konu oldu. Salgınla mücadelenin ilk günlerinde dikkatli ve kamuoyunu bilgilendirici bir politika yürütülürken alınan tedbirlerin zamanla kamuoyunun tepkisini çektiği ifade edildi.
Süregelen Tartışma Şiddet ve Aile
 
Hukuk İzleme Raporu 2020 şiddetin sporda şiddet, sağlıkta şiddet, kadına şiddet şeklinde parçalı olarak konuşulmasını alınan önlemlerin ve yapılan kanuni düzenlemeleri de bütünlükten uzak, parçalı hâle getirdiğine değinildi.
 
2020 yılında kapanmalar gibi pandemi kısıtlamalarının evde aile üyeleriyle geçirilen vaktin artmasına neden olduğu, bu sebepten dolayı boşanmalarda da artış olacağı tartışılırken beklenenin aksine yıl içinde açılan boşanma dava sayısı düştü. Ancak boşanma sebeplerinden hayata kast, pek kötü ve onur kırıcı davranış nedeniyle açılan boşanma dava sayısının bir önceki yıla göre %28,38 artması dikkat çekti.
Boşanma davalarında yargılama sürelerinin uzunluğu gündeme gelirken istatistiklere bakıldığında aile mahkemeleri, 222 gün ile en hızlı görülme süresine sahip üçüncü mahkeme oldu.

Bir Cevap Yazın

%d