Alışkanlıkların hoşgörüyle değiştirilmesine dair kısa bir örnek

Bedevînin biri Mescid-i Nebevî’de küçük abdestini bozmuştu. Sahâbîler (arkadaş-dost) onu azarlamaya kalkıştı.

Bunun üzerine Allâh Rasûlü:

“− Adamı kendi hâline bırakın. Abdest bozduğu yere bir kova su dökün. Siz kolaylık göstermek için gönderildiniz, zorluk çıkarmak için değil.” buyurdu. (Buhârî, Vudû’ 58; Edeb, 80)

Herkesin kolaylıkla kızabileceği bir durumda Allâh Rasûlü (sav), bedevînin önceki alışkanlıklarını göz önünde bulundurarak hoşgörülü, kolaylaştırıcı bir tavır takınmış ve bütün ümmetinin de bu şekilde hareket etmesi gerektiğini vurgulamıştır.

(Dr. Murat Kaya, Üsve-i Hasene-2, Erkam Yay.)

Bir Cevap Yazın

%d